Như thế Dynamics CRM 2016 (Version 8.0) đã được gã khổng lồ phần mềm Microsoft phát hành, và mang lại nhiều tiện ích so với người tiền nhiệm.

Video sau đây cung cấp cho bạn các tính năng mới nhất mà Dynamics CRM cung cấp

 

Các tính năng mới có thể được kể sau:

 1. One-Click để tạo các tài liệu với MS Word và MS Excel
 2. CRM cho Outlook App
 3. Tích hợp với Excel để thiết kế các báo cáo phân tích cho CRM
 4. OneDrive for Business.
 5. CRM mobile
 6. Voice of Customer Surveys
 7. Interactive Service Hub
 8. Knowledge Management
 9. FieldOne Sky
 10. Phát triển mạnh các tính năng cho Business Rule đáp ứng cho Business Flows
 11. Phát triển tính năng tìm kiểm trong Dynamics CRM 2016
 12. Bulk Data Loader (chỉ áp dụng cho Dynamics CRM online)