Answer questions at the speed of thought with Tableau Desktop.

Với Tableau

Trực quan dữ liệu
Khai phá dữ liệu
Dashboard quản trị
Mobility

Dịch vụ BSD

Data Warehouse

Xây dựng Data Warehouse đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu, đồng thời là tổng hợp các nguồn dữ liệu của doanh nghiệp. Tư vấn các giải pháp ETL/ELT dữ liệu phù hợp với nền tảng hiện tại và chi phí phù hợp nhất

Meta Data

Xây dựng và phát triển bộ Meta Data trên nền Tableau Desktop, đáp ứng chuyên ngành quản trị của doanh nghiệp làm nền tảng xây dựng các phân tích, trực quan dữ liệu và các dashboard quản trị

Đào tạo

Thiết lập nền tảng về sử dụng giải pháp Tableau Desktop cho mọi thành viên của doanh nghiệp. Đào tạo bao gồm phần cơ bản, và nâng cao cho các thành viên thiết kế Tableau Desktop và thời gian vào khoản 5 ngày.

Sản phẩm Tableau BI

Công cụ giúp bạn dễ dàng kết nối dữ liệu, xây dựng các dashboard quản trị, dễ dàng trả lời các câu hỏi hoạt động của doanh nghiệp, trực quan dữ liệu và xây dựng môi trường làm việc định lượng cho doanh nghiệp.

Với Tableau Desktop:

 1. Công cụ phân tích dữ liệu cho tất cả thành viên của doanh nghiệp
 2. Dễ dàng tổng hợp và xây dựng mô hình phân tích theo các chuyên ngành của doanh nghiệp
 3. Cung cấp khả năng khám phá dữ liệu một cách tuyệt vời, trả lời mọi câu hỏi với các thao tác đơn giản
 4. Vận hành trên các thiết bị di động
 5. Dễ dàng xây dựng các phân tích dữ liệu trên nền bản đồ hành chính.

Thêm thông tin:

Tập trung và chia sẻ các phân tích, dashboard dữ liệu mà Tableau Desktop thiết kế, giúp cho các nhà quản trị luôn có các thông tin sâu sắc nhất của doanh nghiệp và là môi trường làm việc cộng tác của tất cả mọi thành viên của doanh nghiệp.

 1. Dễ dàng chia sẻ các phân tích, dashboard
 2. Truy cập mọi lúc mọi nơi
 3. Thiết lập chế độ bảo mật thông tin một cách chặt chẽ.
 4. Cập nhật dữ liệu trực tiếp hoặc theo lịch trình
 5. Cung cấp môi trường làm việc cộng tác cho các thành viên.

Thông tin:

Mô hình chia sẻ thông qua cloud giúp bạn nơi chia sẻ các thông tin của Tableau Desktop với chi phí đầu tư thấp nhất, dễ dàng triển khai nhất, và khả năng phát triển là nhanh nhất. Với Tableau Online:

 1. Chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống giảm đến mức tối đa.
 2. Khả năng mở rộng hệ thống Tableau cho doanh nghiệp rất nhanh
 3. Truy cập vào các dữ liệu nguồn của Cloud (saleforce.com, amazon web service,..) và dữ liệu tại văn phòng của doanh nghiệp
 4. Xây dựng môi trường làm việc cộng tác cho các thành viên của doanh nghiệp, đối tác và khách hàng.
 5. Sử dụng Tableau Mobile để bạn luôn luôn có dữ liệu vận hành trong tầm tay của bạn.

 

Với ứng dụng Native App của Tableau hỗ trợ các thiết bị của iOS và Android giúp cho các nhà quản trị luôn luôn có thông tin, số liệu và các phân tích trong tay của mình. Với Tableau Mobile:

 1. Dễ dàng thực hiện các thao tác như lọc dữ liệu, lựa chọn, drill-down
 2. Truy cập các phân tích và dashboard mọi lúc mọi nơi, online và offline.
 3. Bảo mật thông tin chặt chẽ với các qui định bảo mật của Tableau Server, hoặc Tableau Online

Thông tin

Tableau Reader là phiên bản miễn phí của Tableau, dùng để đọc các phân tích, các dashboard được thiết kế từ Tableau Desktop.

Sử dụng Tableau Reader như là một cách để chia sẻ các phân tích, dashboard với chi phí thấp nhất.

 • Bạn có thể download phiên bản mới nhất của Tableau Reader tại đây
 • Thảo luận với chúng tôi về các giải pháp của Tableau tại diễn đàn của BSD 

WHAT CLIENTS SAY

 • Right off the bat, it was very easy to use. We were using some other tools, and it took weeks or months. With Tableau, we were able to do it in a quarter of the time. The senior-level executives were astounded

  Matt Waterman
  ANALYST