Tính năng mới của Dynamics CRM 2016

Như thế Dynamics CRM 2016 (Version 8.0) đã được gã khổng lồ phần mềm Microsoft phát hành, và mang lại nhiều tiện ích so với người tiền nhiệm. Video sau đây cung cấp cho bạn các tính năng mới nhất mà Dynamics CRM cung cấp   Các tính năng mới có thể được kể sau:…