Welcome to our website!

Một hệ thống mà tự nó có thể vận hành trong môi trường cộng tác và chia sẻ luôn nằm trong mục tiêu của mọi nhà quản trị nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tìm kiếm một giải pháp công nghệ, triển khai và vận hành nó chính là thách thức lớn nhất của nhà quản trị.

BSD mang đến cho nhà quản trị giải pháp tổng thể quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp với Dynamics AX, Dynamics CRM và công cụ phân tích dữ liệu hàng đầu của Tableau, cùng với sự trải nghiệm và am hiểu quản trị BSD đồng hành cùng nhà quản trị xây dựng nên hệ thống làm việc tốt nhất

Experience

Tư vấn & Tiếp cận
Triển khai & Đào tạo
Phát triển & Giám sát
Vận hành & bảo trì

Sản phẩm

Tableau BI

Sắp xếp và tối ưu hóa mọi nguồn lực của doanh nghiệp tạo sức mạnh tổng thể đưa doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược.

Microsoft Dynamics CRM

Giải pháp công nghệ tuyệt vời thấu hiểu khách hàng để nhà quản trị cung cấp đúng sản phẩm, đúng thị trường và đúng thời điểm

Microsoft Dynamics AX

Đơn giản hóa các hoạt động cùng với tối ưu hóa chi phí đưa doanh nghiệp tổng hợp nguồn lực với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với BSD

BSD cung cấp cho doanh nghiệp môi trường làm việc cộng tác mang tính hệ thống xuyên suốt trên mọi hoạt động  và được vận hành trong môi trường công nghệ với những giải pháp cốt lõi của quản trị.

Learn more
Đối tác tin cậy

Một đối tác tin cậy sẽ đồng hành cùng nhà quản trị để tối đa hóa các nguồn lực, tài sản của doanh nghiệp.

Giải pháp tổng thể

Giải pháp quản lý toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp, nền tảng phân tích và đưa ra quyết định cho nhà quản trị.

Kiến thức sâu sắc

Am hiểu sâu sắc kiến thức quản trị, vận hành doanh nghiệp cùng với sự sâu sắc về giải pháp phần mềm ứng dụng

Cam kết triển khai

Hiểu rõ công sức, tiền của và sự khao khát phát triển của doanh nghiệp đó là sự cam kết cho thành công của dự án

Trải nghiệm quản trị

Những trải nghiệm của BSD triển khai giải pháp quản trị cho nhiều mô hình, loại hình và qui mô doanh nghiệp

Am hiểu chuyên ngành

Am hiểu sâu sắc từng mô hình, và phương thức quản trị, vận hành của từng chuyên ngành của doanh nghiệp

Giải pháp quản trị

Làm việc có hệ thống trong môi trường cộng tác sẽ là nền tảng để bạn tối ưu hóa mọi nguồn lực của doanh nghiệp. ERP, CRM và BI là các giải pháp công nghệ tuyệt vời để xây dựng hệ thống này.

Learn more
Business Intelligence

Người bạn đồng hành của nhà quản trị trong mọi quyết định.

View details

Giải pháp CRM

Quản gia tin cậy quản lý tài sản khách hàng của doanh nghiệp.

View details

Giải pháp ERP

Nhà quản lý tuyệt vời cho hệ thống quản trị của doanh nghiệp.

View details

Đối tác chiến lược

Cùng với các đối tác chiến lược của mình, BSD mang đến cho doanh nghiệp nền tảng công nghệ, giải pháp an toàn và linh động, phương án quản trị đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

Learn more
Tableau
Microsoft Dynamics
QAD
Apple
IBM
Google
SAP
Progress Logo

Hãy xây dựng một hệ thống cho doanh nghiệp của bạn!

Làm việc theo hệ thống sẽ đem lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.